Wynagrodzenie, nagrody i wykształcenie urzędników Urzędu Miejskiego w Skórczu

Zwróciliśmy się do gmin w powiecie starogardzkim z wnioskiem o :

1.Podanie  wysokości (kwoty) sumarycznej nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom urzędu gminnego, miejskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie wnioskodawcy (w ujęciu rocznym);

2. wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień  2017 r. każdego z pracowników urzędu gminy, miasta  pełniącego funkcje publiczne z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia;

3. zestawienia pracowników urzędu gminy, miasta pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na wydział/referat/stanowisko wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (plus specjalność i ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy).

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi  Urzędu  Miejskiego w Skórczu:

Nagrody  wypłacone pracownikom Urzędu Miejskiego w Skórczu
w latach 
2015-2017

Wysokość sumarycznych nagród i premii dla pracowników wyniosły w latach:
2015 r. – 26 860,00 zł.
2016 r. – 29 100,00 zł.
2017 r. – 32 150,00 zł.
Razem : 88 110,00 zł.

Wynagrodzenie brutto za miesiąc grudzień  2017 r., oraz wykształcenie pracowników pełniących funkcję publiczną:

1. Janusz Kosecki – Burmistrz Miasta
Wyższe licencjat – Zarządzanie Administracją Publiczną,
studia podyplomowe – Akademia liderów samorządowych
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
9 250.00 zł

2. Wojciech Wierzbowski – Sekretarz, Zastępca Burmistrza
Wyższe inżynier, Technika Rolnicza i Leśna, specjalność – Agrobiznes,
studia podyplomowe z zakresu – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – zarządzenie energią w gminach i powiatach.
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
6 064,00 zł.

3. Barbara Krzyżanowska – Skarbnik Miasta
Wyższe licencjat – Zarządzanie finansami i rachunkowość
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
6 660,00 zł.

4. Marcin Hałas – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji
Wyższe inżynier – budownictwo ogólne
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
4 758, 25 zł.

UM-Skórcz-1UM-Skórcz-2

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Poszukiwani przestępcy z Kociewia

Pomóż policji w odnalezieniu osób poszukiwanych z Kociewia. Być może osoby, na których ciążą poważne zarzuty mieszkają w Twoim otoczeniu.

W związku z tym, że w obecnej bazie osób poszukiwanych zamieszczonych  na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku są osoby które naszym zdaniem nie są już poszukiwane postanowiliśmy galerię na naszej stronie usunąć.

Galerię osób ściganych przez policję możecie obejrzeć  pod
linkiem: http://poszukiwani.policja.pl/pos/form/5,Poszukiwani.html?szukaj=145887775

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nagrody,premie i wykształcenie urzędników Urzędu Gminy w Skórczu

Zwróciliśmy się do gmin w powiecie starogardzkim z wnioskiem o :

1.Podanie  wysokości (kwoty) sumarycznej nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom urzędu gminnego, miejskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie wnioskodawcy (w ujęciu rocznym);

2. wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień  2017 r. każdego z pracowników urzędu gminy, miasta  pełniącego funkcje publiczne z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia;

3. zestawienia pracowników urzędu gminy, miasta pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na wydział/referat/stanowisko wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (plus specjalność i ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy).

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi  Urzędu  Gminy  Skórcz:

Nagrody  wypłacone pracownikom Urzędu Gminy w Skórczu
w latach 
2015-2017

W okresie:

– od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wypłacono nagrody w kwocie  –   26 600,00 zł

– od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wypłacono nagrody w kwocie  – 27 420,00 zł

– od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wypłacono nagrody w kwocie  – 42 903,00 zł

                                                                                                         Razem – 96 923,00 zł

Wynagrodzenie brutto za miesiąc grudzień  2017 r., oraz wykształcenie pracowników pełniących funkcję publiczną:

1. Sławomir Czechowski – Wójt Gminy Skórcz slawomir_czechowski_wojt_gminy_skorcz
Szkoła Zasadnicza Nr.2 w Starogardzie Gdańskim
zawód – tokarz
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
10 540,00 zł.

2. Krystyna Noga – Sekretarz Gminy
Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie na Wydziale Rolniczym z tytułem inżyniera rolnika
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
7 476,00 zł.

3. Krystyna Trun – Skarbnik Gminy
Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim – politologia, specjalność polityka socjalno-samorządowa z tytulem licencjata
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
7 476,00 zł.

 

Gmina Skórcz-1

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Nagrody,premie i wykształcenie urzędników Urzędu Gminy w Lubichowie

Zwróciliśmy się do gmin w powiecie starogardzkim z wnioskiem o :

1.Podanie  wysokości (kwoty) sumarycznej nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom urzędu gminnego, miejskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie wnioskodawcy (w ujęciu rocznym);

2. wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień  2017 r. każdego z pracowników urzędu gminy, miasta  pełniącego funkcje publiczne z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia;

3. zestawienia pracowników urzędu gminy, miasta pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na wydział/referat/stanowisko wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (plus specjalność i ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy).

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi  Urzędu  Gminy  Lubichowo:

Nagrody  wypłacone pracownikom Urzędu Gminy Lubichowo
w latach 
2015-2017

W okresie:

– od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wypłacono nagrody w kwocie  –   65 750,00 zł

– od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wypłacono nagrody w kwocie  – 111 800,00 zł

– od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wypłacono nagrody w kwocie  – 113 300,00 zł

                                                                                                         Razem – 290 850,00 zł

Wynagrodzenie brutto za miesiąc grudzień  2017 r., oraz wykształcenie pracowników pełniących funkcję publiczną:

1. Bieliński Sławomir – Wójt Gminy
Doktor nauk rolniczych, Studia podyplomowe w zakresie podstaw informatyki,Studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania, rozwoju regionalnego, legislacji lokalnej
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
9 300,00 zł 

2. Sykutera Witold – Sekretarz Gminy
Studia Inż. kier. mech. w specjalności- eksploatacji i naprawy pojazdów mechanicznych,
Mgr inż. kier. mech. w specjalności -maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego, Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Administracja i Zarządzanie, legislacji lokalnej
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
7 210,00 zł

3. Tutlewska Aneta – Skarbnik Gminy
Studia Mgr kier. Finanse i bankowość, specjalność skarbowość, Studia podyplomowe w zakresie Administracji Publicznej, zamówień publicznych w Polsce i UE, politologii
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
7 520,00 zł

4.Meyer Ewa –  Inspektor ds. podatków  i opłat – Referat finansowy
Studia zawodowe  – Polityka socjalno -samorządowa
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
3 297,60 zł

5. Kazubowska Wiesława – Inspektor ds. obywatelskich i działalności gospodarczej 
wykształcenie -średnie
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
3 337,20 zł

 Lubichowo-PDF-1Lubichowo-PDF-2

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nagrody,premie i wykształcenie urzędników Urzędu Miasta w Czarnej Wodzie

Zwróciliśmy się do gmin w powiecie starogardzkim z wnioskiem o :

1.Podanie  wysokości (kwoty) sumarycznej nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom urzędu gminnego, miejskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie wnioskodawcy (w ujęciu rocznym);

2. wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień  2017 r. każdego z pracowników urzędu gminy, miasta  pełniącego funkcje publiczne z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia;

3. zestawienia pracowników urzędu gminy, miasta pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na wydział/referat/stanowisko wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (plus specjalność i ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy).

Jako pierwszy odpowiedział nam Urząd Miasta w Czarnej Wodzie

Nagrody i premie  wypłacone pracownikom Urzędu Miasta w Czarnej Wodzie w latach 2015-2017

Rok 2015 – 41.775,00 zł
Rok 2016 – 44.936,00 zł
Rok 2017 – 62.991,00 zł
Łącznie na nagrody przeznaczono : 149.702,00 zł.

2. Wynagrodzenie brutto za miesiąc grudzień  2017 r., oraz wykształcenie pracowników pełniących funkcję publiczną:

1. Arkadiusz Gliniecki – Burmistrz
studia – licencjackie administracja publiczna, mgr nauki polityczne, studia podyplomowe z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
9.100,00 zł

2. Łukasz Łangowski – zastępca burmistrza
studia licencjackie politologia, mgr administracji, studia podyplomowe  w zakresie prawa i funduszy Unii Europejskiej, zarządzanie rozwojem przestrzennym miast
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
6.469,30 zł. (plus dodatek 2.000,00 zł – finansowany ze środków UE)

3. Barbara Kropidłowska – skarbnik
średnie Liceum Zawodowe w zawodzie pracownik administracyjno – biurowy,
kurs dla głównych księgowych jednostek i zakładów budżetowych
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
7.050,00 zł. (plus dodatek 2.000,00 zł – finansowany ze środków UE)

4. Roman Sikora – sekretarz
wyższe inż. mechanicznej technologii drewna, studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
5.974,60 zł. (plus dodatek 700,00 zł – finansowany ze środków UE)

5. Sabina Freitag – podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych 
średnie Liceum Ekonomiczne – technik ekonomista
Wynagrodzenie brutto za m-ce grudzień 2017 r.
3.326,80 zł. (plus dodatek 350,00 zł – finansowany ze środków UE)

Czarna woda-1

 

Opublikowano Bez kategorii | 2 komentarzy

Liczba dzieci nie zaszczepionych w 2017r.,w powiecie starogardzkim

Zapytaliśmy Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Starogardzie Gdańskim:

1. Jaka jest liczba dzieci w powiecie starogardzkim, których  nie poddano obowiązkowym szczepieniom w 2017 r. ? I ogólną liczbę niezaszczepionych dzieci. Czy jest to trend wzrostowy , czy pozostaje na stałym poziomie.

2. Czy skierowano wnioski o ukaranie rodziców karą grzywny ? Jeśli tak, to ile to było wniosków i na jaką sumę?

W odpowiedzi Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Poinformowała, że liczba dzieci w powiecie starogardzkim, których nie poddano obowiązkowym szczepieniom w 2017r., wynosi 50, w porównaniu do poprzedniego roku liczba dzieci niezaszczepionych utrzymuje się na stałym poziomie.

Wnioski o egzekucję administracyjną obowiązku szczepień kierowane są do Wojewody Pomorskiego, który nakłada karę grzywny. W 2017r., skierowano do Wojewody Pomorskiego 14 takich wniosków.

W przypadku otrzymania informacji z podmiotu leczniczego od uchylanie się rodziców/opiekunów od obowiązku szczepienia dzieci Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim:

– wzywa rodziców/opiekunów do dobrowolnego wykonania obowiązku zaszczepienia dziecka

– wysyła upomnienie

w przypadku braku realizacji obowiązku, składa wniosek o egzekucję administracyjną  do Wojewody Pomorskiego.

Ponadto Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Starogardzie Gdańskim zwraca  uwagę, że obowiązkowe szczepienia ochronne są skuteczną i generalnie powszechnie społecznie akceptowaną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze zapobiegania zachorowaniom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym (prewencji indywidualnej), jak również kształtowania odporności całej populacji na zachorowania (prewencji zbiorowej).
sanepid-1

Wysokość nakładanych grzywien wynosi od 500 zł do 5 tys. zł

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Kontrola Inspekcji Pracy w Starostwie Powiatowym. Odszkodowanie dla byłej dyrektorki PCPR

Inspektor pracy  Sławomir Bleszyk z Państwowej Inspekcji Pracy w Starogardzie Gdańskim przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim w dniach 29-30.11, 4.12.2017 r.,

Kontrolę przeprowadzono ze względu podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

W dniu 30.11.2017 r., inspektor pracy skontrolował  rozwiązanie stosunku pracy z byłą dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, który stwierdził następujące nieprawidłowości:

1. Pismem z dnia 11 października 2016 r., podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (zatrudniona przebywała na zwolnieniu lekarskim) została poinformowana przez Starostę Starogardzkiego o odwołaniu jej ze stanowiska Dyrektora PCPR w Starogardzie Gdańskim. (Inspektor Pracy ustalił iż, Starosta Starogardzki nie wydał zarządzenia w kwestii powołania na stanowisko ówczesnej Dyrektorki PCPR). Starosta dodatkowo poinformował ówczesną dyrektor PCPR  iż, odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. W piśmie tym nie zawarto jakiegokolwiek uzasadnienia co do przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy. Powyższy fakt stanowi naruszenie art.41 k.p. oraz 30§ 4 k.p.

Dyrektor PCPR złożyła odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do Sądu Rejonowego w Malborku. W odwołaniu wskazała zarzuty:

1. nie wskazanie w wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy.

2. naruszenie przepisu art.41 k.p.poprzez dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

W dniu 31 października 2017 r., podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym w Malborku IV Wydział Pracy strony podpisały ugodę o następującej treści:

1. Pozwany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się do zapłaty na rzecz powódki kwoty 29 tys 019 zł  tytułem odszkodowania za niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy o pracę.

2. Ponadto pozwany PCPR zobowiązuje się do zapłaty na rzecz powódki kwoty 2 902,00 zł tytułem zwrotu połowy opłaty sądowej od pozwu.

3. Powódka zrzeka się wobec pozwanego PCPR pozostałych roszczeń z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania umowy o pracę pod warunkiem zapłaty przez pozwanego pełnej kwoty, o której mowa w pkt.1. niniejszej ugody.

Poniżej  protokół kontroli Inspekcji Pracy
Inspekcja6Inspekcja4Inspekcja3Inspekcja1InspekcjaInspekcja2Inspekcja7Inspekcja5

Wystąpienie pokontrolne inspektora pracy
OR-1710-6-2017 (1)-1OR-1710-6-2017 (1)-2

3 stycznia 2017 r., Wojewoda Pomorski skierował wystąpienie pokontrolne do Starosty Powiatu Starogardzkiego Pana Leszka Burczyka
Kontrola-wojewoda-1Kontrola-wojewoda-2Kontrola-wojewoda-3Kontrola-wojewoda-4

W protokole wskazano , że w  dniu 25 października 2016 r., pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przeprowadzili kontrolę doraźną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim. Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych dla osób opuszczających pieczę zastępczą. Kontrolujący stwierdzili:

1. Brak nadzoru nad wykonywaniem zadania prowadzenia mieszkania chronionego przez Stowarzyszenie ,,Amor Omnia Vincit” w okresie obowiązywania umów mimo zapisów w umowach dotyczących sprawowania nadzoru merytorycznego, w imieniu zleceniodawcy, przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim Panią Tatianę Neumann.

2.Stwierdzono brak nadzoru merytorycznego prowadzonego przez Dyrektora PCPR nad wykonywaniem zadania określonego umową o powierzeniu realizacji zadania: prowadzenia mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą. Brak dokumentacji z przeprowadzania jakichkolwiek czynności w tym zakresie.

Działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji zadania własnego powiatu- prowadzenia mieszkań chronionych oceniono negatywnie. Wojewoda wniósł o natychmiastowe podjęcie działań naprawczych poprzez dostosowanie funkcjonowania mieszkania chronionego dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

W zeszłym roku jako pierwsi opublikowaliśmy miażdżący raport z kontroli Wojewody Pomorskiego w PCPR z dnia 7 grudnia 2016 oraz najważniejsze wnioski ukazujące szereg uchybień, nadużyć oraz nieprawidłowości w realizacji zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej. http://gloskociewia.prv.pl/2017/04/04/pcpr/

Opublikowano Bez kategorii | 5 komentarzy

Wojska Obrony Terytorialnej jednak w Kościerzynie

W listopadzie 2017 r., Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło chęć zakupu od Starostwa Powiatowego w Kościerzynie obiektu wysokiej i niskiej części internatu za 1 mln 500 tys zł. Zaś część warsztatowa miałaby zostać przekazana bezpłatnie. Właśnie tutaj powstać ma garnizon, w którym szkoleni będą ochotnicy rekrutowani do Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgodę na to musiała wydać Rada Powiatu Kościerskiego.

1507015323khgkgvkd

W dniu 20 grudnia 2017 r., Rada Powiatu Kościerskiego przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiących własność Powiatu Kościerskiego. Są to budynki dawnego internatu i warsztatów Powiatowego Zespołu Szkół nr 3.
U.R.XLIII.84.2017-1U.R.XLIII.84.2017-2U.R.XLIII.84.2017-3U.R.XLIII.84.2017-4
Wojsko ma teraz czas  na przygotowania infrastrukturalne; przebudowę i rozbudowę budynków, by otworzyć bazę na koniec 2018 roku.

Przypomnijmy w maju 2017 r., był procedowany  projekt uchwały rady miasta Starogard Gdański odnośnie nieodpłatnego i bezterminowego przekazania Skarbowi Państwa należącego do zasobów miasta budynku obecnego gimnazjum nr 3 przy ul. Szwoleżerów w Starogardzie Gdańskim
image2
na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Ostatecznie  za sprawą licznej obecności na sesji uczniów, absolwentów, nauczycieli PG3, mieszkańców Starogardu, przybyłych wyrazić swój sprzeciw wobec propozycji władz miasta, a także ogólnopolskich i lokalnych mediów  kontrowersyjna uchwała została zdjęta z porządku obrad sesji Rady Miasta.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dyrektor ZSP w Kaliskach wraca do pracy

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych  w Kaliskach Pan Karol Gołąbek wraca do pracy. Decyzja Wójta Gminy Kaliska dotycząca zawieszenia dyrektora w pełnieniu obowiązków została uchylona na posiedzeniu niejawnym w dniu 27.12.2017 r. przez Komisję Dyscyplinarną działającą przy Wojewodzie Pomorskim. (Postanowienie otrzymaliśmy od Pana Dyrektora Karola Gołąbek drogą mejlową)
uchylenie zawieszenia (1)
Przypomnijmy Wójt Gminy Kaliska z dniem 29.11.2017 r, zawiesił Pana Karola Gołąbek w pełnieniu obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach na okres do dnia 28.05.2018 r.

W uzasadnieniu podano, że Pan Karol Gołąbek nierzetelnie realizował zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem. Ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie  Pana Karola Gołąbek od wykonywania obowiązków dyrektora szkoły. Wójt Gminy Kaliska otrzymał informacje o nieprawidłowościach w czynnościach podejmowanych przez Dyrektora, dotyczących między innymi:

1. Naruszenie Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych poprzez udzielenie pożyczki mieszkaniowej Dyrektorowi poza kolejnością oraz podpisanie umowy pożyczki dla Dyrektora przez Wicedyrektora.

2. Naruszenie Regulaminu korzystania z ZFŚS poprzez wypłatę w dniu 23.06.2017 r., dofinansowania do wypoczynku letniego dla dwóch osób, które nie złożyły wniosków o dofinansowanie. Wypłacona nie słusznie kwota to 862,00 zł.

3. Naruszenie Regulaminu korzystania z ZFŚS poprzez sfinansowanie dwóm osobom nieuprawnionym do korzystania z zakładowego funduszu socjalnego wycieczki. Pełen koszt wycieczki  dla jednej osoby wynosił 285,53 zł., wobec  czego z konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych niesłusznie wypłacono kwotę 571,06 zł. Ponadto sfinansowano na wycieczce dwóm kolejnym osobom nieuprawnionym do korzystania z zakładowego funduszu socjalnego obiad (koszt 101,66 zł).

http://gloskociewia.prv.pl/2017/12/19/dyrektor-zespolu-szkol-publicznych-w-kaliskach-zawieszony/

Opublikowano Bez kategorii | 83 komentarzy

Opublikowano rejestr pedofilów i najgroźniejszych przestępców seksualnych. Jest osoba ze Starogardu Gdańskiego

Ministerstwo sprawiedliwości udostępniło w internecie listę sprawców przestępstw na tle seksualnym. Teraz każdy może sprawdzić, czy w jego okolicy nie kręci się groźny przestępca seksualny.

1 stycznia tuż po północy ministerstwo uruchomiło publiczną część rejestru. Każdy internauta ma możliwość po nazwisku czy nazwie miejscowości wyszukać przestępców. W bazie znalazły się dane 768 osób, głównie pedofilów.

Po wpisaniu do wyszukiwarki hasła „Starogard Gdański” pojawia się wynik: Ringwelski Dariusz.

REJESTR

Rejestr znajdziecie pod adresem: rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/home

Opublikowano Bez kategorii | 2 komentarzy