10 marca 2017, „Dziennik Kociewski”

Nasi członkowie o stowarzyszeniu i Budżecie Obywatelskim (pdf): Czy samorząd coś skrywa? Oni chcą to sprawdzać

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć, O nas w mediach | Skomentuj

22 marca 2017, „Gazeta Kociewska”

Nasza członkini o stowarzyszeniu i Budżecie Obywatelskim (pdf): Stolik KOCIEWSKI, Zaufanie mieszkańców do władzy musi być ograniczone

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć, O nas w mediach | Skomentuj

Szkolenie z dostępu do informacji publicznej w Starogardzie Gd.

UWAGA! Niebawem kolejne BEZPŁATNE szkolenie dla urzędników oraz spotkanie z mieszkańcami – tym razem w Starostwie Powiatowym. Więcej informacji wkrótce.

_______________________________________________________________

26 stycznia 2017 r. nasz Przedstawiciel we współpracy z Fundacją Batorego w ramach akcji Masz Głos zorganizował w Urzędzie Miasta szkolenie dla urzędników z prawa dostępu do informacji publicznej oraz spotkanie informacyjne dla mieszkańców, które poprowadził prawnik Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

szkolenie

W trakcie szkolenia dla urzędników pracownicy Urzędu Miasta zapoznali się z teorią i praktyką związaną ze stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej skupiając się przede wszystkim na analizie konkretnych stanów faktycznych. Pozyskali szczegółową wiedzę na temat udostępnienia informacji publicznej – poznali sposoby udzielania odpowiedzi, zapoznali się z katalogiem informacji publicznych podlegających udostępnieniu, dowiedzieli się, kto jest zobowiązany do prowadzenia stron BIP czy o właściwym sposobie przygotowania BIP. Omówione zostały również najczęstsze błędy i dobre praktyki w prowadzeniu i aktualizowaniu stron BIP. Poznali formy załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz możliwości odwoławcze przysługujące wnioskodawcy w przypadku niekorzystnego dla niego rozpatrzenia wniosku. Dowiedzieli się, kiedy konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej, o rodzajach odpowiedzialności grożących za nieudostępnienie informacji publicznej, sposobie postępowania w przypadku zaistnienia konieczności odmowy udostępnienia informacji publicznej. Poznali różnice pomiędzy informacją publiczną prostą a przetworzoną i dowiedzieli się, jakie praktyczne znaczenie ma taki podział i czy w każdym wypadku są zobowiązani do opracowania złożonych zestawień na życzenie wnioskodawcy. Dokonali również przeglądu orzecznictwa w zakresie dostępu do informacji publicznej.

W drugiej części – dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych – skupiliśmy się na tym czym jest informacja publiczna, kto ma do niej prawo dostępu, czy informacją publiczną są również umowy zawierane z przedsiębiorcami. Informacja publiczna prosta i informacja publiczna przetworzona. Jakie wymogi formalne powinien spełniać wniosek o dostęp do informacji publicznej. Rodzaj informacji podlegających udostępnieniu w BIP. Czy informacja publiczna powinna być udostępniania nieodpłatnie. Kiedy pracownicy administracji publicznej mogą żądać opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Możliwości odwoławcze przysługujące wnioskodawcy, w przypadku niekorzystnego dla niego rozpatrzenia wniosku. Odpowiedzialność cywilna, administracyjna i karna przewidziana przez ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Serdecznie dziękujemy Szymonowi Osowskiemu z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska za podzielenie się z nami swoją rozległą wiedzą,  wiceprezydentowi Maciejowi Kalinowskiemu za otwartość i dobrą współpracę przy realizacji szkolenia, pełnomocniczce Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych i Osób Niepełnosprawnych Sylwii Ossowskiej za uczestnictwo w całym szkoleniu i pomoc w jego organizacji, ale przede wszystkim wszystkim uczestnikom. Wierzymy, że zdobyta przy tej okazji wiedza podniesie kompetencje pracowników Urzędu, a mieszkańcom pomoże stać się jeszcze bardziej świadomymi obywatelami.

UWAGA! Niebawem kolejne BEZPŁATNE szkolenie dla urzędników oraz spotkanie z mieszkańcami – tym razem w Starostwie Powiatowym. Więcej informacji wkrótce.

A tymczasem polecamy zapoznanie się z DEKALOGIEM ŚWIADOMEGO OBYWATELA – czyli prawem do informacji w telegraficznym niemal skrócie.

Opublikowano Edukacja, Nasze działania | Skomentuj

Nasza pierwsza interwencja

stanowisko

Po zapoznaniu się z propozycjami zmian w regulaminie IV edycji Budżetu Obywatelskiego w Starogardzie Gdański, kierując się troską o praworządność oraz interes publiczny, wystosowaliśmy pismo do Rady Miasta Starogard Gdański, w którym wyraziliśmy nasze uzasadnione obawy co do legalności proponowanych rozwiązań.

Naszym zdaniem, przedstawione propozycje naruszają:

1. Art. 5a Ustawy o samorządzie gminnym – ograniczając w sposób niedopuszczalny krąg osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których jedną z form jest Budżet Obywatelski,

2. Art. 51 ust. 1 i 2 Konstytucji RP – powodując, że władze miasta będą gromadziły zbyt wiele informacji o osobach biorących udział w głosowaniu,

3. Art. 54 ust. 1 Konstytucji RP – sprawiając, że głosowanie przestanie być tajne, co nie będzie w stanie zagwarantować mieszkańcom wolności wyrażania swoich poglądów.

Liczymy na uwzględnienie naszych uwag w pracach Rady Miasta i opracowanie regulaminu IV edycji Budżetu Obywatelskiego w Starogardzie Gdańskim niebudzącego wątpliwości prawnych.

Pełna treść pisma do Rady Miasta dostępna pod linkiem: Opinia

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć, Nasze działania | 1 komentarz

Budżet Obywatelski czy głosowanie imienne mieszkańców?


postBO

 • Czy wiesz, że dzięki niewinnie brzmiącej poprawce do regulaminu tegorocznego Budżetu Obywatelskiego pn. „głosowanie internetowe” Nasz Starogard SKOŃCZY Z TAJNOŚCIĄ I ANONIMOWOŚCIĄ GŁOSOWANIA, a koalicja NS+PiS UZYSKA MOŻLIWOŚĆ POZNANIA DOKŁADNYCH PREFERENCJI WYBORCZYCH MIESZKAŃCÓW ROK PRZED WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI?
 • Czy wiesz, że jeśli zagłosujesz w tegorocznym BO, rządzący będą mogli uzyskać dostęp do informacji:
  – czy głosowałeś,
  – czy Twoi bliscy głosowali,
  – na jaki projekt głosowałeś,
  – jaki projekt aktualnie (podczas trwania głosowania) wygrywa i ile głosów brakuje do zwycięstwa pozostałym wnioskodawcom,
  – Twoje IP,
  – lokalizację Twojego IP,
  – gdzie głosowanie przejął jakiś lider (duża liczba głosów z jednego IP), kto jest tym liderem itp.?
 • Czy jesteś pewien, że chcesz podzielić się swoją prywatnością z koalicją NS+PiS?

 

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj

Prawo do informacji

prawowiedziec

„10 przykazań świadomego obywatela”:

1. Masz prawo pytać. Gwarantuje Ci to Konstytucja RP (Art. 61). Z konstytucyjnych zapisów wynika, że nielogiczne jest pytanie o to, czy możesz pytać. W tym kraju nikt tego nie może zabronić. Pytaj!

2. Artykuł 61. Konstytucji daje Ci również dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (np. posiedzenia Rady Miasta, rady gminy, itp.), z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Nagrania możesz upubliczniać, np. w internecie bez pytania o zgodę.

3. Każda informacja wytworzona przez instytucję publiczną jest informacją publiczną, czyli taką, po którą masz prawo sięgnąć. Administracja musi wskazać przepis (prawo), na podstawie którego utajnia informacje, jeśli odmawia jej udostępnienia.

4. Może pytać każdy i o wszystko. Administracja musi odpowiedzieć, bez zbędnej zwłoki. Ustawowy czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi, składasz skargę do właściwego sądu administracyjnego (w przypadku mieszkańców województwa małopolskiego – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie).

5. Na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej zadawać pytania możesz każdej instytucji, także organizacjom pozarządowym, spółkom miejskim, czy tzw. jednostkom organizacyjnym prowadzonym przez samorządy, które są finansowane lub dofinansowywane z publicznych pieniędzy. W niektórych przypadkach instytucje będą się posługiwały formułą o tajności, powołując się na tajemnicę handlową. Ale i tak warto pytaćPytany, wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą publiczne pieniądze, musi zareagować.

6. Nieistotna jest forma informacji publicznej: czy będzie to dokument papierowy, czy plik elektroniczny, czy notatka odręczna, masz prawo do zapoznania się z jej treścią.

7. Nagrania z monitoringu to również informacja publiczna, np. nagrania z kamer Straży Miejskiej. Ujawnienie zapisu z monitoringu może stanowić problem ze względu na ochronę wizerunku osób postronnych. Warto jednak być nieustępliwym – tę formę informacji publicznej również można pozyskać.

8. Jak pytać? Poprawny wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi zawierać odpowiedzi tylko na dwa pytania: co chcemy pozyskać i w jakiej formie /ksero, fotokopia, plik elektroniczny, do wglądu/. Wniosku nie musisz podpisywać swoim imieniem i nazwiskiem. Możesz go złożyć w formie tradycyjnej lub mailem, albo po prostu zapytać (wniosek złożony ustnie).

9. Jeśli nie wiesz, do kogo skierować wniosek w danej sprawie, zawsze kieruj się do osób najwyżej postawionych w strukturze władzy (prezydent, burmistrz, komendant, prezes).

10. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się bezpłatnie. W przypadku wykonania dużej ilości kopii kserograficznych/fotograficznych wylicza się rzeczywisty koszt. W praktyce oznacza to zlecenie wykonania usługi (np. ksera) przez instytucję publiczną na zewnątrz (poza instytucją) i opłacenie faktury. Rzeczywistym kosztem są także materiały dodatkowe, np. płyta CD.

źródło: http://www.infoskawina.pl/poradnik-obywatelski-pytaj-bo-to-twoje-prawo/

Opublikowano Edukacja | Skomentuj