Wydatki Miasta i instytucji podległych miastu na ogłoszenia płatne w mediach

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 21 lutego 2018 r., radny Tomasz Walczak zadał pytanie ,,Proszę o podanie, ile Prezydent Miasta wydał pieniędzy z budżetu Starogardu od grudnia 2014 do stycznia 2018 na prasę lokalną oraz na pismo samorządowe ,,Ratusz”. Proszę o podanie kwot w rozbiciu na poszczególne redakcje. Ponadto proszę o podanie w tej samej formie ile pieniędzy we wspomnianym  wyżej okresie trafiło do lokalnych wydawnictw z podległych miastu instytucji oraz spółek komunalnych.”

Poniżej prezentujemy odpowiedź Urzędu Miasta

Opublikowano Interpelacje i Zapytania Radnych | Skomentuj

Prezydent uwzględnił nasz wniosek

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak uznał za zasadne uwagi zawarte w naszym wniosku z dnia 16 lutego 2018 r., http://gloskociewia.prv.pl/2018/02/16/ograniczenie-jawnosci/ w sprawie  zanonimizowanych danych opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Prezydent-1W dniu wczorajszym Urząd Miasta ponownie zamieścił na stronie BIP wnioskowane informacje. Poniżej przedstawiamy odpowiedz  z danymi wnioskodawców, które wcześniej były zanonimizowane  na zapytanie radnego ,,Jakie projekty zostały dofinansowane przez Gminę Miejską w ramach inicjatywy lokalnej w 2017 r.,i jakiej wysokości wsparcie przyznano poszczególnym projektom


Podobnie  w opublikowanych protokołach z posiedzeń komisji dokonano anonimizacji danych osób zabierających głos, w tym m.in. osób pełniących funkcje publiczne  imię i nazwisko osoby zajmującej stanowisko w ramach wykonywanych obowiązków służbowych (m.in. główna księgowa OSiR, czy kierownik OSiR). Protokoły komisji bez anonimizacji zostały opublikowane na stronie BIP.
https://bip.starogard.pl/Article/get/id,20789.html
https://bip.starogard.pl/Article/get/id,20868.html
https://bip.starogard.pl/Article/get/id,20869.html

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wydatki na ogłoszenia płatne w mediach i koszty Kuriera Zblewskiego

Zwróciliśmy się do Urzędu Gminy Zblewo o udostępnienie  informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Podanie wysokości  poniesionych  wydatków na wszelkiego rodzaju ogłoszenia płatne w mediach, materiały zamówione i artykuły sponsorowane w rozbiciu na właścicieli poszczególnych redakcji zawartych przez Urząd Gminy  Zblewo w  okresie od grudnia 2014 r. do stycznia 2018 r. oraz całkowitym koszcie poniesionym na przygotowanie, druk i dystrybucję Kuriera Zblewskiego od grudnia 2014 r. do grudnia 2018 r. z podziałem na miesiące.

2. Przesłanie skanów umów zawartych ze wszystkimi  mediami w latach 2015-2018

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Urzędu Gminy Zblewo:

Wysokość wydatków na wszelkiego rodzaju ogłoszenia płatne w mediach w rozbiciu na właścicieli poszczególnych redakcji:

1. Kancelaria Doradców Prawnych i Inwestycyjnych FACT sp. z o. o.
,,Wieści z Kociewia” i Express Powiatu Starogardzkiego

2014 r.(XII): 389,00 zł.

2015 r.: 11 805,50 zł.

2016 r.: 13 284,00 zł.

2017 r.: 11 408,25 zł.
+ Express Powiatu Starogardzkiego – 11 408,25 zł.

Łącznie: 48 295,00 zł.

2. Portal Społecznościowy ,,Gminy Zblewo Wszystko O Nas”

2015 r.: 7 800,00 zł.

2016 r.: 14 400,00 zł.

2017 r.: 14 400,00 zł.

2018 r.: 1 200 zł.

Łącznie: 37 800,00 zł.

3. Polska Presse – ,,Dziennik Bałtycki”

2014 r. (XII): 428,04 zł.

2015 r.: 1899,13 zł.

2016 r.: 8 281,03 zł.

2017 r.: 15 040,23 zł.

2018 r.; 1 441,51 zł.

Łącznie: 27 089,94 zł.

4. Wydawnictwo Pomorskie – ,,Gazeta Kociewska”

2015 r.: 4 366,50 zł.

2016 r.: 4 083,60 zł.

2017 r.: 7 134,00 zł.

2018 r.(styczeń)-: 492,00 zł.

Łącznie: 16 076,10 zł.

5. JP INWEST – ,,Dzień Dobry Starogard”

2016 r.: 3 936,00 zł.

2017 r.: 3 259,50 zł.

2018 r.(styczeń): 430,50 zł.

Łącznie: 7 626,00 zł.

6. Agencja Creativ

2014 r.(XII): 1 600,00 zł.

2015 r.: 1000,00 zł.

2016 r.: 900,00 zł.

Łącznie: 3 500,00 zł.

7. Radio Głos

2014 r. (XII): 615,00 zł.

2015 r.: 1 200,00 zł.

Łącznie: 1 815,00 zł.

Przygotowanie, druk i dystrybucja Kuriera Zblewskiego od grudnia 2014 r. do grudnia 2018 r.:

1. Media Kociewiak:

2014 r. (XII) – 4 750,00 zł.

2015 r.: 52 517,00 zł

2016 r. (I-XI): 44 819,00 zł.

Łącznie: 102 086,00 zł.

2. Zakłady Graficzne im. Czyżewskiego w Tczewie

2016 r.(XII): 2 959,20 zł.

2017 r.: 30 434,40 zł.

2018 r.: 30 780,00 zł.

Łącznie: 64 173,60 zł.

Łączny  koszt wydatków na pismo Kurier Zblewski:  166 259,60 zł.

Całkowity koszt wydatków na wszelkiego rodzaju ogłoszenia płatne w mediach oraz całkowitym koszcie poniesionym na przygotowanie, druk i dystrybucję Kuriera Zblewskiego wyniósł –  308 461,64 zł.
OdpowiedzUG-Zblewo-1OdpowiedzUG-Zblewo-2OdpowiedzUG-Zblewo-3

Urząd Gminy Zblewo zawarł dwie umowy współpracy z Kancelarią Doradców Prawnych i Inwestycyjnych FACT sp. z o. o. wydawcą ,,Wieści z Kociewia”.

1. Umowa zawarta w dniu 10.02.2017 r., do dnia 31.12.2017 r.

2. Umowa zawarta w dniu 10.01.2018 r., do dnia 31.12.2018 r.

Wydawnictwo otrzyma kwotę 1 000 zł za okres jednego miesiąca  tytułem: publikacje materiałów prasowych w tygodniku ,,Wieści z Kociewia” (4x 1/2 strony miesięcznie)
Umowa-1-1Umowa-1-2Umowa-1-3Umowa-2-1Umowa-2-2Umowa-2-3

Opublikowano Bez kategorii | 4 komentarzy

Rejestr wydatków Urzędu Miasta i SCK w Starogardzie Gdańskim

Wykaz wydatków z rejestru umów zleceń zawartych przez Urząd Miasta Starogard Gdański i SCK  w miesiącu Luty – 2018 r.,

Urząd Miasta:

Nazwa kontrahenta MPG s.c. ul. Okólna 68, 95-002 Łagiewniki Nowe
Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w ramach projektu: Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim
Wartość umowy brutto – 676 500,00 zł.
data obowiązywania – 02.02.2018 – 15.06.2018

Nazwa kontrahenta – Biuro Obsługi Budownictwa Tomasz Karger  Starogard 
Nadzór inwestorski robót budowlanych przy budowie skateparku w ramach projektu budowa Parku Nowe Oblicze
Wartość umowy brutto – 7 380,00 zł.
Data obowiązywania – 26.01.2018 – 15.06.2018

Nazwa kontrahenta – VULCAN Sp. z o.o.
System komputerowy służący do rekrutacji do przedszkoli –
Wartość umowy brutto – 8 000,00 zł. 
Data obowiązywania –  24.01.2018 – 30.09.2018

Nazwa kontrahenta – Parafia Rzymskokatolicka Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Dotacja na wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej w celu rozpoczęcia kompleksowego remontu  kościoła p.w. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim,
Wartość umowy brutto – 31 899,00 zł.

Wydatki na ogłoszenia prasowe w lokalnych mediach, promocję miasta, Kolportaż Pisma Samorządowego ,,Starogardzki Ratusz”

Nazwa kontrahenta – Kancelarie Doradców Prawnych i Inwestycyjnych FACT sp. z o.o. :
1.Publikacja w Wieściach z Kociewia wyciągu z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działek
Wartość umowy brutto – 615,00 zł.
Data obowiązywania  – 13.02.2018 – 15.02.2018
2.Publikacja w Wieściach z Kociewia wyciągu z ogłoszenia o przetargu
Wartość umowy brutto – 615,00 zł.
Data obowiązywania  – 28.02.2018 – 01.03.2018

Nazwa kontrahenta – Filmowy Dom Produkcyjny Łukasz Kowalski
Nagrywanie filmów promocyjnych miasta Starogard Gdański
Wartość umowy brutto – 49 500,00 zł.
Data obowiązywania  – 01.02.2018 – 31.12.2018

Nazwa kontrahenta Polska PRESS GRUPA 
1.Publikacja wyciągów z ogłoszeń przetargów dot. sprzedaży działek
Wartość umowy brutto – 688,80 zł.
Data obowiązywania  – 06.02.2018 – 09.02.2018
2.OGŁOSZENIE PRASOWE – dot. projektu mpzp dla części północnego obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim – wyłożenie do publicznego wglądu
Wartość umowy brutto – 221,40 zł.
Data obowiązywania  – 13.02.2018 – 20.02.2018
3. OGŁOSZENIE PRASOWE – dot. projektu mpzp dla obszaru oznaczonego w planie symbolem C1.1.P2 – wyłożenie do publicznego wglądu
Wartość umowy brutto 221,40 zł. 
Data obowiązywania  – 13.02.2018 – 20.02.2018

Nazwa kontrahenta – AGORA SA
Publikacja w Gazecie Wyborczej czterech wyciągów z ogłoszeń o przetargach
Wartość umowy brutto – 4 990,00 zł.
Data obowiązywania  – 28.02.2018 – 05.03.2018
Tabela_rejestr_umow_UM_02_2018-1Tabela_rejestr_umow_UM_02_2018-2Tabela_rejestr_umow_UM_02_2018-3Tabela_rejestr_umow_UM_02_2018-4Tabela_rejestr_umow_UM_02_2018-5Tabela_rejestr_umow_UM_02_2018-6Tabela_rejestr_umow_UM_02_2018-7
Starogardzkie Centrum Kultury :

Nazwa Kontrahenta – AUDIOLINE Sp. z o.o. ul. We4jhera 20 84-252 Orle
Techniczna obsługa imprezy pn. WIERZYCZANKI (swiatło, dźwięk, telebim)
Wartość umowy brutto – 1 4760,00 zł.
Data obowiązywania – 29.01.2018

Nazwa Kontrahenta – DOM-PLAST s.c. Jarosław Ciesielski, Tomasz Gradulewski, Starogard Gd.Al. Armii Krajowej 9H
Roboty budowlane polegające na skuciu części tynku sufitu w sali kina Sokół.
Wartość umowy brutto – 2 485,01 zł.
Data obowiązywania – 27.02.2018 – 02.03.2018
Tabela_rejestr_umow_SCK_02_2018-1

Opublikowano Wykaz umów | Skomentuj

Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym w powiecie starogardzkim

Na policyjnej mapie zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, zamieszcza się informacje o popełnionych w okresie dwóch poprzednich lat i w roku bieżącym przestępstwach przeciwko wolności seksualnej wymienionych w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), które w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) są zarejestrowane w statusie „stwierdzone”, a także popełnionych w okresie dwóch poprzednich lat i w roku bieżącym czynach karalnych, co do których sąd rodzinny wydał w postępowaniu w sprawie nieletniego decyzję o zakończeniu postępowania, stwierdzając: odmowę wszczęcia wobec braku ustalenia tożsamości nieletniego, odmowę wszczęcia lub umorzenie wobec orzeczenia środków wychowawczych lub poprawczych w innej sprawie lub popełnienie przez nieletniego czynu karalnego będącego przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego, jak również liczbie osób ujętych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. poz. 862 i 1948), które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mapie obrazuje się ocenę zagrożenia przestępczością na tle seksualnym przez numeryczne wskazanie liczby i kolorystycznie stopniowane wybarwienie skali występowania czynów, o których mowa wyżej, i ich kwalifikacji prawnych oraz liczby osób, o których mowa wyżej, i kwalifikacji prawnych popełnionych przez nie czynów, na obszarze administracyjnym miejscowości, gmin, powiatów, województw i całego kraju.

Na policyjnej mapie zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym w  powiecie starogardzkim zamieszczono następujące informacje o popełnionych w okresie dwóch poprzednich lat i w roku bieżącym przestępstwach przeciwko wolności seksualnej:

1. Z art. 197 § 1 (Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.)  – czynów

2. Z art. 197 § 2 (Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.)  – 4 czyny

3. Z art. 199 § 3 (§ 1. Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony na szkodę małoletniego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy. – 1 czyn

4. Z art. 200 § 1 (Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.)
 24 czynów

4. Z art. 200 § 3  (Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.) – 1 czyn

5. Z art. 202 § 1 (Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku) – 1 czyn

6. Z art. 204 § 1 (Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.) – 1 czyn

6. Z art. 204 § 2 (Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę.) – 2 czyny

Ogółem: 40  Przestępstw na Tle Seksualnym w powiecie starogardzkim

Przechwytywanie

ŹRÓDŁO : https://policja.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=338ca7cf5e5043778c76b14f696c8eab na dzień 05-03-2018 r.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

W senacie odbyło się spotkanie. Tematem była starogardzka obwodnica

28 lutego w sali im. Andrzeja Stelmachowskiego w Senacie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo-gminnej”, którego pierwszym punktem obrad był temat przebudowy drogi krajowej nr 22 i budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego w kontekście powiązania z siecią dróg ekspresowych i autostrad, a także natężeniem ruchu.

W posiedzeniu udział wzięli m.in. poseł Jan Kilian (PiS) ze Starogardu Gdańskiego, któremu towarzyszył radny powiatu starogardzkiego Antoni Cywiński (PiS), poseł Aleksander Mrówczyński (PiS) z Chojnic, zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Agnieszka Krupa, zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Beata Leszczyńska oraz dyrektor GDDKiA w Gdańsku Radosław Kantak.

Poniżej link do transmisji video:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=23DAD1F495F0EF2FC1258236002F1344

Po obejrzeniu transmisji musimy z przykrością stwierdzić, iż poseł Kilian i radny Cywiński byli kompletnie nieprzygotowani merytorycznie do tak ważnego dla starogardzian tematu, na posiedzeniu zabrakło również (nie zostali zaproszeni?) przedstawicieli władz samorządowych, projektanta lub kogokolwiek, kto potrafiłby się merytorycznie odnieść np. do informacji przedstawionych przez panią dyrektor Krupę na temat projektowanego kosztu obwodnicy dochodzącego do 45 mln zł za kilometr, który uzasadnia konieczność optymalizacji projektu i powoduje wydłużenie prac nad dokumentację obwodnicy, podczas gdy faktyczny koszt założony przez projektanta waha się od 18 do nieco ponad 20 mln/km w zależności od wariantu.

Poniżej przedstawiamy zapis stenograficzny (bez ingerencji w treść) wypowiedzi dotyczących obwodnicy Starogardu Gdańskiego.

Aleksander Mrówczyński z Chojnic (poseł PiS):
Przyszła obwodnica Starogardu Gdańskiego spełnia bardzo ważne zadanie, gdyż w tym miejscu ruch drogowy po prostu się zagęścił. Przebudowa Starogardu przez centrum miasta nie dała spodziewanego rozwiązania. Zważywszy na ruch samochodów do 20 tys. na dobę, wydaje nam się i to myślę, że mamy rację, że ta budowa powinna jak najszybciej nastąpić.

Jan Kilian ze Starogardu (poseł PiS):
Przechodząc, że tak powiem, tak wprost do tematu, chciałbym tylko uzupełnić wypowiedź kolegi przewodniczącego o pewnych kosztach, które Starogard, może inaczej, poniesiono te koszty w latach 2006-2008, wtedy, kiedy przebudowano tą główną drogę 22 lecącą przez miasto. Wykonano tę drogę w taki sposób, że nie tylko nie sprostała ona wymogom zwiększającego się ruchu – wiadomo, wzrost ilości pojazdów itd. – ale wręcz utrudniła przejazd przez miasto. To trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że, owszem, droga stała się piękna, ładniejsza, wygodniejsza, ale nie dla użytkowników ruchu, w sensie kierowców pojazdów. Ona stała się wygodniejsza i ładniejsza dla przechodniów, dla niekorzystających, że tak powiem, z ruchu pojazdów. W bardzo krótkim czasie zorientowano się z bardzo wielkiego niebezpieczeństwa, jakie przyniosło to nowe rozwiązanie, a mianowicie w zasadzie tamtędy nie mogła przejechać żadna karetka ratunkowa czy policja w trudnych zdarzeniach i nawet były sytuacje kilka razy zagrożenia życia ludzkiego. Całe szczęście, że w trybie pilnym zlikwidowano wysepki po drodze, no wiadomo, że to były dalsze utrudnienia i duże następne trudności. W każdym bądź razie, w tej chwili powiedziałbym, że tu będziemy oczekiwać odpowiedzi, na jakim etapie jest w tej chwili obwodnica Starogardu, na jakim etapie jest decyzyjnym ze strony Generalnej Dyrekcji, ministerstwa, no bo wiadomo, że 12 lipca podjęta decyzja przez Radę Ministrów właściwie no w bardzo poważnym stopniu zachwiała naszą wiarą w ogóle w przyszłość prawdziwej obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Tym bardziej, że jednak musimy mieć to na uwadze, że wszelkie wymagania, które są zawarte w decyzji podjętej przez Radę Ministrów w dniu 12 lipca ubiegłego roku, te wszystkie parametry obwodnica Starogardu spełnia. To jest kwestia połączenia z głównym węzłem komunikacyjnym, nie tyle węzłem, ile trasą, autostradą A1, to jest kwestia połączenia drogi 22 z tą autostradą – te wszystkie warunki, które były w jakiś sposób tam określone w decyzji Rady Ministrów, ta obwodnica, ten projekt obwodnicy spełnia. Dlatego z taką przykrością jednak przyjęliśmy tą decyzję. Ponieważ mamy tutaj wspaniałych gości, którzy mogą wiele spraw nam tutaj przybliżyć, to pozwólcie Państwo, że oddam już głos przedstawicielowi może w pierwszej kolejności ministerstwa.

Agnieszka Krupa (Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa):
Zaczynając od obwodnicy, czyli ostatniego tematu, który panowie posłowie poruszyliście, jeżeli chodzi o kwestie rozczarowania, to myślę, że niesłusznie, bo program, który został przyjęty, zaktualizowany przez Radę Ministrów w lipcu zeszłego roku, zawiera w sobie obwodnicę Starogardu Gdańskiego. Ona co prawda nie jest ujęta w limicie środków 135 mld, który został przeznaczony na realizację zadań w tej perspektywie finansowej, ale została ona nieujęta w tym limicie tylko z tego powodu, że stan prac przygotowawczych nie pozwala na realizację i rozliczenie tego zadania w obecnej perspektywie. Natomiast zadanie jest przygotowywane do realizacji tak, żeby zaczęło się od razu w momencie, kiedy przystąpimy do realizacji kolejnej perspektywy finansowej, czyli po 2020 roku. Obecny harmonogram przygotowania tej obwodnicy wskazuje, że przetarg mógłby zostać ogłoszony najwcześniej w 2020 roku, co idealnie wpisuje się w projekt realizowany i rozliczany w przyszłej perspektywie finansowej, która rozpocznie się od 2021 roku. Obecnie prace przygotowawcze są kontynuowane i mamy nadzieję, że zostaną zintensyfikowane. W ostatnim czasie odbyło się wspólne posiedzenie ZOPI i KOPI, na którym omawiany był przygotowany projekt, który, tak, jak tu zostało też wspomniane, przygotowywany był przez władze samorządowe i decyzja, która została podjęta na KOPI, jest taka, że projekt, niestety, ale będzie musiał wrócić do aktualizacji, do poprawy z tego względu, że musi podlegać optymalizacji. Jak Państwo wszyscy wiedzą, od 2 lat w resorcie wdrażany jest system optymalizacji projektów drogowych, czyli budowanie ich w takich parametrach, które są niezbędne, ale nie przewymiarowane. Robimy to z tego względu, że pieniądze, które mamy do dyspozycji na realizację inwestycji infrastrukturalnych, są niestety ograniczone i chcąc zrealizować jak najwięcej inwestycji, a takie postulaty do nas docierają, bo tak samo, jak Panowie posłowie z tego zespołu, tak równolegle odbywa się zespół dotyczący budowy dróg S6 czy S11, które w części również znajdują się poza limitem, czyli wszyscy chcieliby jak najwięcej inwestycji drogowych zrealizować, a niestety środki finansowe, jakie mamy, są ograniczone, dlatego konieczna jest optymalizacja. Projekt, który został przygotowany dla obwodnicy Starogardu Gdańskiego, jego wycena, wskazuje koszt kilometra drogi, jest to, podkreślę, zwykła droga krajowa, nie autostrada, nie droga ekspresowa, dochodzi do 45 mln za kilometr, co jest kosztem przekraczającym ostatnie ceny, które w przetargach rozstrzyganych na budowę drogi ekspresowej przewyższają i w odniesieniu do niektórych przetargów przewyższają nawet dwukrotnie, z tego powodu ten projekt będzie musiał podlegać optymalizacji. Jeśli zostanie zoptymalizowany, mamy nadzieję, że w jak najszybszym terminie zostanie jeszcze raz rozpatrzony na posiedzeniu KOPI, przyjęty i skierowany do dalszych prac. Kolejnym etapem będzie uzyskanie decyzji środowiskowej, po uzyskaniu decyzji środowiskowej opracowana zostanie koncepcja programowa i następnie w 2020 roku, zgodnie z obecnymi przewidywaniami, zgodnie z obecnymi harmonogramami, mógłby zostać ogłoszony przetarg dla tego zadania po zapewnieniu środków w ramach przyszłej perspektywy finansowej.

Radosław Kantak (dyrektor GDDKiA w Gdańsku):
Jeśli chodzi o obwodnicę Starogardu Gdańskiego, na jakim jesteśmy etapie, to również tutaj uzupełnię to, co Pani dyrektor Krupa wspomniała, odbyło się połączone posiedzenie ZOPI+KOPI na którym to posiedzeniu zostało zgłoszonych do projektanta. Te uwagi zostały przesłane do projektanta. Odbyło się też spotkanie parę tygodni temu u nas w oddziale dotyczące tych uwag, w zeszłym tygodniu, bodajże w czwartek, te uwagi spłynęły do oddziału i zostały przekazane do analizy do Warszawy, także na razie jesteśmy na etapie analizowania, czy te uwagi, które zostały zgłoszone, zostały uzupełnione w takim zakresie, jakie były zgłoszone uwagi na etapie ZOPI+KOPI.

Antoni Cywiński (radny Rady Powiatu z ramienia PiS):
Samorządy wyłożyły środki, natomiast były jakby tylko płatnikiem, natomiast cała ta techniczna strona odbywała się pod nadzorem i zarządem GDDKiA i te poprawki, które w tej chwili powstają, samorządy nie decydowały o tym, jak ten projekt wygląda. Żeby taka jasność tego była, że opóźnienie nie wynika z naszej strony, ja też jestem samorządowcem – radnym powiatowym – nie wynika z naszej strony, myśmy dali środki i fachową stronę zapewniała jakby Generalna Dyrekcja. Proszę Państwa, i taka ważna rzecz, czy też taka rzecz, która jest trudno zrozumiała już w kręgach naszych tutaj PiS – patrzymy na inwestycje, które dostały się, które przeszły do tej puli inwestycji, które mają dofinansowanie – na 50 obwodnic, które mniej więcej znalazły się te, które mają dofinansowanie, 30 ma mniejsze natężenie ruchu. Dokumentacyjnie również wiele tych inwestycji jest w dalszym etapie niż nasza. Żebyście Państwo też wiedzieli, że my to widzimy, samorządy badają, jest nam dość trudno w terenie tłumaczyć, że to są obiektywne środki i że jesteśmy spóźnieni z dokumentacją. Mówiąc o tym, co mówimy, nie chcemy tu nikogo oskarżać, ale też liczymy na jakąś taką zupełną obiektywność. Jeżeli to, co Pani dyrektor Krupa powiedziała, że dokumentacja będzie do 2022 roku gotowa, czy to znaczy, że wchodząc w nową perspektywę środki mogą się pojawić w tej nowej perspektywie np. za 3 lata czy za 5 lat, a nie czy w 2022 one już będą. Reasumując, też takie urzędnicze jest powiedzenie, że klient nieobsłużony, ale pewny, że wszystko idzie sprawiedliwie i dobrze, jest no, możemy to zrozumieć, natomiast jeszcze raz powtórzę, inwestycje, które dostały dofinansowania i mają zabezpieczone, one są na etapach, jeżeli chodzi o natężenie ruchu, to już zupełnie są zdecydowanie dalszym. Przepraszam, że tak tutaj namieszałem, ale tak to widzimy jako samorządowcy, jako działacze PiS tam u nas na terenie.

Jan Kilian ze Starogardu (poseł PiS): 
Tak dla uzupełnienia jeszcze wypowiedzi pana Antoniego Cywińskiego, kwestia kosztów prac przygotowawczych. Ja wiem, że o tym była mowa już wcześniej na komisji infrastruktury i mieliśmy tę wypowiedź ze strony przedstawicieli ministerstwa, ale bardzo bym prosił o potwierdzenie także tej kwestii na naszym tutaj zespole, czy wprost pytam Państwa, kieruję to pytanie do przedstawicieli ministerstwa, czy zapewnione są wszelkie środki finansowe na prace przygotowawcze, na ten etap najbliższego roku, bo na ten temat pojawiały się jakieś wątpliwości i chciałbym rozwiać je.

Agnieszka Krupa (Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa):
Jeżeli chodzi o prace przygotowawcze, zamierzamy i przygotowujemy systematycznie wszystkie zadania, które są ujęte w programie tak, żeby te zadania stanowiły projekty do możliwej szybkiej realizacji w przyszłej perspektywie finansowej. Obwodnica Starogardu Gdańskiego jest ujęta w programie, zatem środki na prace przygotowawcze będą systematycznie zapewniane tak, jak one będą potrzebne, oczywiście przy tym wskazaniu, że projekt musi zostać zoptymalizowany. Natomiast jeśli chodzi o środki na realizację, to liczymy na to, że analogicznie jak w obecnej perspektywie finansowej już na samym początku, czyli od 2021 roku będzie wygenerowany nowy limit finansowy na zadania, które będą rozliczane i realizowane w perspektywie finansowej 2021-2026 albo inny okres w zależności o tego, na jaki okres ta perspektywa będzie oznaczona, i że od 2021 roku będziemy mogli podpisywać umowy i rozpoczynać realizacje na zadania z nowego limitu finansowego poza tym limitem, który obecnie jest określony na poziomie 135 mld złotych.

Jan Kilian ze Starogardu (poseł PiS):
Chciałbym na moment wrócić do uwag, które przekazał nam pan dyrektor Kantak. Mówił o zgłoszonych kwestiach dotyczących konkretnego wariantu takiego czy innego Starogardu. Nie ma decyzji w zasadzie na ten moment, który wariant ma być wybrany. Czy te uwagi ostatnie już zostały opracowane, czy w najbliższym czasie można liczyć na kwestię wyboru, bo to jest kwestia potem wydania decyzji środowiskowej, to jest ten następny element, który musi być jednak w tym roku jeszcze uskuteczniony.

Beata Leszczyńska (Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa):
Projekt został przedłożony do analizy, tak, jak mówił pan dyrektor Kantak, mamy uwagi do tych rozwiązań. Znaczy z technicznego punktu widzenia rozwiązanie jest poprawne, tzn. spełnia wymagania rozporządzenia, tylko żeby Państwu to zobrazować: jeżeli mamy przeszkodę, akurat nie dotyczy to tego przypadku, tylko tak przykładowo podaję, jeżeli mamy rzekę o szerokości 10 metrów, to nad tą rzeką możemy wybudować obiekt o długości 20 metrów, możemy wybudować obiekt o długości 200 metrów, kilometra itd. Każde rozwiązanie technicznie jest prawidłowe, ale jest po prostu nie do przyjęcia ze względu na, no, nie ma takich potrzeb. I tak w naszej ocenie została zaprojektowana obwodnica Starogardu. Została zaprojektowana technicznie prawidłowo, tzn. spełnia wymagania rozporządzenia, ale jest rozwiązaniem bardzo kosztochłonnym, przekracza mniej więcej o 50% zaplanowanych środków, które są jakby na tej liście rezerwowej w programie zapisane. Stąd ta potrzeba optymalizacji, o której mówiła pani dyrektor Krupa, chodzi nam o to, żeby zastosować tańsze rozwiązania typu np. zmniejszyć zakres budowy węzłów czy np. zamienić węzeł na rondo, bo takie rozwiązanie też jest prawidłowe technicznie, a o 50% tańsze. Szukamy również takiego jakby wariantu pośredniego, który by pozwolił wyeliminować część obiektów i stąd poszła sugestia o taką analizę. Stanowisko projektanta jest takie, że jego rozwiązania są prawidłowe – ja jeszcze raz podkreślam, są prawidłowe, ale ze względu na wartość robót, które mają być w ramach tych wariantów wykonane, nie do przyjęcia, bo nie ma na to pieniędzy.

Jan Kilian ze Starogardu (poseł PiS):
Bardzo mi przykro, ale po której stronie był nadzór cały czas? Jeżeli dochodzi do takiej kwestii, do takiej różnicy zdań, no jednak ja tutaj dopatruję się braku tego właściwego przynajmniej nadzoru, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, kiedy ta dokumentacja jest jednak, no, taka, w takiej formie, dokumentacja już jest od bardzo długiego czasu. Poza tym, pewne rozwiązania z tego po analizie i w ministerstwie, i w Generalnej Dyrekcji rozmawialiśmy wielokrotnie w ostatnich tygodniach i to są rozwiązania bardzo trudne do zmiany, tym bardziej, że tak, jak Pani powiedziała, projektant prawidłowo te rzeczy rozwiązał, niektórych wariantów nie da się inaczej przeprojektowywać, ale zresztą to nawet nie o to chodzi. Ja bym chciał uzyskać odpowiedź, kiedy możemy liczyć na decyzję w tym zakresie.

Beata Leszczyńska (Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa):
Na dzisiaj, jeżeli będzie, jakby nie zostanie przeprowadzona ta dodatkowa analiza, to nie będzie akceptacji tego projektu, który został przedłożony. Generalna Dyrekcja oczekuje doszczegółowienia tych rozwiązań o te kwestie, które zostały jakby podane we wnioskach na KOPI i na to czekamy. I wtedy zapadnie decyzja, czy ta w wersji takiej zaproponowanej przez projektanta zostanie przyjęta, czy możliwa jest wersja jakby bardziej oszczędna, która będzie możliwa do zrealizowania.

Aleksander Mrówczyński z Chojnic (poseł PiS):
Jedno zdanie ode mnie. Byłem w ministerstwie z posłem Kilianem u pana ministra Chodkiewicza. Ku mojemu zdumieniu w tymże wariancie III były pretensje do tego, że tory pod kątem przebiegają, że zbyt blisko jest jeden węzeł drugiego. Od razu się ni stąd, ni zowąd, takie zastrzeżenia wzięły, kiedy ta dokumentacja była w czasie przygotowywana.

Antoni Cywiński (radny Rady Powiatu z ramienia PiS):
Krótkie techniczne pytanie: czy te uwagi, które Państwo zgłosiliście i które projektant w czwartek dostarczył, one optymalizują to rozwiązanie? Rozmawiałem z panem projektantem, powiedział, że wszystkie oczekiwania spełnił. I czy to jest ta optymalizacja, o którą chodziło i następne etapy będą mogły się odbywać już z uwzględnieniem Państwa uwag?

Beata Leszczyńska (Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa):
Jeżeli Państwo nalegacie, to ja Państwu przeczytam. Odpowiedź projektanta dotyczy szczegółowych jakby pytań, które jakby podaliśmy i jeszcze raz powtarzam to, co już powiedziałam – projektant odpowiada: jego rozwiązanie jest rozwiązaniem prawidłowym. Rzeczywiście jest rozwiązaniem prawidłowym, tylko że można to zaprojektować taniej. A jeżeli można zaprojektować taniej, to chcemy takiego rozwiązania, które będzie rozwiązaniem tańszym, spełniającym wymagania rozporządzenia, ale rozwiązaniem tańszym. Na te pytania projektant nam jeszcze nie odpowiedział, w związku z tym będziemy żądali bardziej szczegółowych informacji od projektanta.

Przypomnijmy, że przewidywane terminy poszczególnych etapów budowy obwodnicy zostały przedstawione podczas ostatniej (lutowej) sesji Rady Miasta przez wiceprezydenta Przemysława Bieska-Talewskiego:
– do końca 2018 roku – wydanie decyzji środowiskowej,
– do końca 2019 roku – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej,
– w połowie 2020 roku – ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj,
– 2021 – wyłonienie wykonawcy,
– 2023 – projekt obwodnicy.

Zatem pierwsza łopata mogłaby być NAJWCZEŚNIEJ wbita w 2023 r. – przy bardzo sprawnym działaniu i zapewnionym finansowaniu budowy obwodnicy.
Natomiast najpóźniej na początku 2020 r. rząd musiałby wydać zgodę na ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na budowę.

Wszystko wskazuje więc na to, że o przyszłości naszej obwodnicy zadecyduje rząd następnej kadencji. Tymczasem trudno oprzeć się wrażeniu, że politycy z opcji obecnie rządzącej grają na maksymalne wydłużenie prac nad obwodnicą i o tempie prac nad jej realizacją decydują względy polityczne zamiast merytorycznych. W końcu w tym roku wybory samorządowe – zawsze jakiś procent mieszkańców uwierzy, że tylko przedstawiciel partii rządzącej w roli włodarza miasta będzie gwarantem budowy długo wyczekiwanej obwodnicy…

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wójt Gminy Kaliska nie dopuścił dyrektora szkoły ZSP do pracy. Interweniowała Policja

Zaostrza się konflikt pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach Panem Karolem  Gołąbkiem a Wójtem  Gminy Kaliska Sławomirem Janickim. Pan dyrektor został przywrócony prawomocnym postanowieniem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej. Jednak Pan Wójt odmawia rozpoczęcia czynności służbowych na dotychczasowym stanowisku panu dyrektorowi.Interweniowała Policja!

Dnia 29.11.2017 r. Pan Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska dokonał zawieszenia dyrektora ZSP w Kaliskach w wykonywanych czynnościach Zarządzeniem nr 118/2017 w związku z rzekomymi naruszeniami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, polegającymi między innymi na sfinansowaniu dwóch obiadów dla kierowcy oraz pilota wycieczki zorganizowanej w roku 2017 . Dyrektor szkoły odwołał się dnia 13.12.2017 r. do Komisji Dyscyplinarnej I instancji działającej przy Wojewodzie Pomorskim, która postanowieniem KD.5843.38.2017 z dnia 27.12.2017r. uchyliła decyzję o zawieszeniu. Dnia 9.01.2018r. Wójt Gminy Kaliska złożył zażalenie na w/w postanowienie do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej, która dnia 19.02.2018 r. utrzymała w mocy rozstrzygnięcie I instancji, uchylając zarządzenie Wójta Gminy, a tym samym przywracając dyrektora szkoły Pana Karola Gołąbka na dotychczasowe stanowisko.

Scan0001Scan0002Scan0003Scan0004
Dyrektor przebywał do dnia 27.02.2018r. na zwolnieniu lekarskim, po upływie którego zgłosił się do szkoły o wydanie stosownego skierowania na badania kontrolne.
Scan0008

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego stwierdzono brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora oraz ustanie potrzeby rozpoczynania urlopu dla  poratowania zdrowia, o który dyrektor zawnioskował w grudniu 2017 r., z uwagą, iż bieg tego urlopu rozpocznie się po zakończeniu przebywania na zwolnieniu lekarskim.
Scan0006Scan0007

W związku z zaleceniami lekarza prowadzącego dotyczącymi zakończenia wymaganego leczenia oraz ustaniu podstaw do rozpoczynania urlopu wydano decyzję o dopuszczeniu dyrektora do pracy z dniem 28.02.2018. Po stawieniu się w szkole okazało się, że w biurze dyrektora wymieniono zamek, a w sekretariacie szkoły od godziny 6:30 czekał Wójt Gminy wydając pracownikom dyspozycje oraz zakazując dyrektorowi przebywania na terenie szkoły, odmawiając wydania pieczęci służbowych oraz kluczy. Dyrektor szkoły zwrócił się o interwencję policji, która spisała protokół i opuściła szkołę. Tego samego dnia Wójt Gminy Kaliska poinformował, iż zamierza powierzyć stanowisko pełniącej obowiązki Pani Bogumile Wałaszewskiej, pomimo prawomocnego postanowienia o przywróceniu do pracy na stanowisko dyrektora Pana Karola Gołąbka, który zwrócił się o pomoc do Wojewody w związku z nieprzestrzeganiem prawa przez Pana Sławomira Janickiego Wójta Gminy Kaliska oraz złożył oświadczenie, iż od dnia 28.02.2018 r. będzie uczęszczał do pracy.

Jak zakończy się konflikt pomiędzy Wójtem Gminy Kaliska a dyrektorem ZSP ?

Opublikowano Bez kategorii | 68 komentarzy

Wykaz umów zawieranych przez Powiat Starogardzki

Wykaz umów zawieranych przez Powiat Starogardzki w 2018 r. – m-c styczeń

Wydatki na media lokalne:

1. Informacje prasowe w Tygodniku Wieści z Kociewia oraz Express Powiatu Starogardzkiego
Kancelarie Doradców Prawnych i Inwestycyjnych FACT Sp. z o.o. Starogard Gdański
Wartość umowy brutto – 9.225,00 zł.
zawarta do 31.12.2018 r.

2. Informacje prasowe w dwutygodniku „Dzień Dobry Starogard” JP Inwest Sp. z o.o.
Starogard Gdański
Wartość umowy brutto – 8.118,00 zł.
zawarta do 31.12.2018 r.

3. Reportaże filmowe na portalu www.polnocna.tv i na Facebook Północna TV
Północna TV Aneta Duraj Cieplewo
Wartość umowy brutto – 19.188,00 zł 
od 16.01.2018 r., do 31.12.2018 r.

Pozostałe wydatki:
1. Dostawa kwiatów Kwiaciarnia Stokrotka Starogard Gdański
Wartość umowy brutto – 11.000,00 zł
zawarta do 31.12.2018 r.

2. Dostawa artykułów spożywczych Hurtownia Spożywcza Extra Starogard Gdański
Wartość umowy brutto – 10.000,00 zł.
rok 2018

3. Dostawa artykułów biurowych PESTAR Sp. z o.o. Starogard Gdański
Łączna wartość umów brutto – 46 566,05 zł.
01.01.2018- 31.12.2018
Wykaz umów - styczeń 2018 r.-20180228120303-4Wykaz umów - styczeń 2018 r.-20180228120303-3Wykaz umów - styczeń 2018 r.-20180228120303-2Wykaz umów - styczeń 2018 r.-20180228120303-1

Opublikowano Wykaz umów | 1 komentarz

PUK STARKOM nie wykonało prawomocnego wyroku WSA w Gdańsku

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o w Starogardzie Gdańskim  nie wykonało prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 października 2017 r.

Przypomnijmy 23 maja 2017 r., wysłaliśmy wniosek  do PUK STARKOM o udostępnienie informacji o składowe wynagrodzenia ówczesnego prezesa spółki, pana Rafała Etmańskiego, za okres 1 stycznia – 29 kwietnia 2016 r. w kwocie 126 847,68 zł oraz czy, z jakiego tytułu oraz jakiej wysokości dodatki (nagrody/odprawy/premie) otrzymał pan Etmański w 2016 r.  Przedsiębiorstwo wydało decyzję odmawiającą  udostępnienia nam żądanej informacji. W uzasadnieniu podając, że informacje o wynagrodzeniach (w tym przede wszystkim ich wysokości) są tajne. Zaskarżyliśmy decyzję STARKOM do WSA w Gdańsku.
http://gloskociewia.prv.pl/2017/07/05/skarga-do-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-na-decyzje-puk-starkom/

Sąd podzielił nasze stanowisku i uchylił  decyzję STARKOM, nakazał spółce zwrot kosztów postępowania i rozpatrzenie naszego wniosku ponownie. Niestety pomimo dostarczonego w  dniu 22.01.2018 r., przez Sąd wyroku opatrzonego klauzulą prawomocności wraz z aktami sprawy spółka do dnia dzisiejszego wyroku tego nie wykonała.

Zgodnie z ustawą prawo o postępowaniu przed sądami w dniu dzisiejszym Wezwaliśmy spółkę do wykonania w całości prawomocnego wyroku. Jeśli PUK STARKOM nadal nie wykona wyroku w pełni, to będziemy wnioskować do WSA w Gdańsku o wymierzenie  przedsiębiorstwu   grzywny w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a oraz o zasądzenie kosztów postępowania z tytułu niewykonania wyroku.

Starkom-wezwanie-1

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Diety, uposażenia, podróże służbowe posłów Kiliana i Neumanna

Zwróciliśmy się do Kancelarii Sejmu o udostępnienie następujących informacji:

1. Podanie wysokości diet poselskich, nagród jeśli zostały wypłacone,
2. Dodatek do uposażenia z tytułu pełnienia funkcji w komisjach sejmowych,
3. Wysokość miesięcznego ryczałtu na prowadzenie biur poselskich , kilometrówki,
4. Podróże służbowe  i inne  świadczenia pobierane w tym zaciągnięte kredyty w jakiej sumie na jaki okres i na jaki cel przez posłów Jana Kiliana (PiS) i Sławomira Neumanna (PO) ze Starogardu Gdańskiego w latach 2015-2017.

156

Odpowiedzi Kancelarii Sejmu:

1. Dieta parlamentarna posła Jana Kiliana w VIII kadencji Sejmu kształtowała się w następujący sposób:
2015 r. – 4.039,36 zł.,
2016 r. – 29.676,96 zł.,
2017 r. – 30.062,40 zł.

Uposażenie poselskie:
2015 r. – 19.784,60zł.,
2016 r. – 118.707,60 zł.,
2017 r. – 120.249,60 zł.

Dieta parlamentarna posła Sławomira Neumanna (VII i VIII kadencja Sejmu):
2015 r. – 29.429,64 zł.,
2016 r. – 29.347,20 zł.,
2017 r. – 29.482,11 zł.

Uposażenie poselskie:
2015 r. – brak,
2016 r. – 97.933,78 zł.,
2017 r. – 117.928,55 zł.

Ponadto poseł Sławomir Neumann pobierał dodatek do uposażenia z tytułu pełnienia funkcji w komisjach sejmowych:
2015 r. –1.483,85 zł.,
2016 r.,- 15.333,10 zł.,
2017 r. – 11.974,85 zł.

2. Posłowie nie otrzymują nagród.

3. Wysokość miesięcznego ryczałtu na prowadzenie biur poselskich kształtowała się w następujący sposób:
od 01.01.2015 do 30.04.2016 r – 12.150,00 zł.,
od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r – 13.200,00 zł.,
od 01.01.2017 do 31.12.2017 r – 14.200,00 zł.
Posłowie Kilian i Neumann otrzymywali ryczałt pełnej wysokości. (324 600,00 zł.)

Jednocześnie informujemy, że tzw „kilometrówka” jest jednym z wydatków finansowanych z ryczałtu i nie przysługują na ten cel dodatkowe środki. Szczególny sposób wydatkowania ryczałtu jest dostępny w Systemie Informacyjnym Sejmu na stronie www.sejm.gov.pl w zakładce Posłowie/ Biura poselskie.

4. Podróże służbowe:
· krajowe
Od początku VIII kadencji do końca 2017 r. Kancelaria Sejmu poniosła wydatki w związku
z 138 przelotami posła Jana Kiliana na kwotę 78.991,20 zł.
oraz 231 przelotami posła Sławomira Neumanna na kwotę 132.224,40 zł.

Jednocześnie informujemy, że posłowie Kilian i Neumann nie przedkładali Kancelarii Sejmu do rozliczenia żadnych dokumentów finansowych poświadczających realizację przejazdów środkami transportu przewoźników, z którymi Kancelaria Sejmu nie ma zawartej umowy, nie realizowali również przejazdów kolejowych na podstawie zleceń na kredytowane przejazdy w wagonach sypialnych i z miejscami do siedzenia. Kancelaria Sejmu nie posiada szczegółowych danych na temat przejazdów krajowych poszczególnych posłów realizowanych w wagonach z miejscami do siedzenia oraz w autobusach, z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczania należności za przejazdy posłów ww środkami transportu.

· zagraniczne

Na podróże służbowe posła Jana Kiliana Kancelaria Sejmu wydatkowała kwotę w wysokości 5.687,74 zł.
Poseł Sławomir Neumann w latach 2015-2017 nie uczestniczył w zagranicznych wyjazdach służbowych.

5. Z tytułu refundacji wydatków za nocleg posłów poza miejscem stałego zamieszkania i miastem stołecznym Warszawa, w latach 2015-2017 Kancelaria Sejmu wydatkowała
dla posła Jana Kiliana kwotę w wysokości 5.848,39 zł.,
dla posła Sławomira Neumanna kwotę w wysokości 8,426,52 zł.

ŁĄCZNIE  NA WYDATKI POSŁÓW (w ciągu 2 lat) Przeznaczono :
Jan Kilian737 647,85 zł.
Sławomir Neumann – 798 164,00 zł.

Sprawozdanie z prowadzenia biura poselskiego posła Jana Kiliana
2016ryczalt_156-12016ryczalt_156-22016ryczalt_156-3wykaz http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posel.xsp?id=156&type=A

 

 

Sprawozdanie z prowadzenia biura poselskiego posła Sławomira Neumanna
Spr.Neumann-1Spr.Neumann-2Spr.Neumann-2
asyshttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posel.xsp?id=270&type=A

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj