Skarga na Radę Miasta

13 kwietnia 2017 r. nasz przedstawiciel, Marcin Wichert, otrzymał pismo od Wojewody Pomorskiego uznające za zasadną skargę Marcina na Radę Miasta Starogard Gdański dotyczącą niepodjęcia przez nią uchwał w sprawie wniosku z art. 241 k.p.a. z dnia 14 lutego 2017 r. o wprowadzenie tzw. głosu obywatelskiego gwa­rantującego mieszkańcom możliwość zabrania głosu podczas sesji (obecnie przewodniczący może udzielać mieszkańcom głosu, lecz nie musi – i niestety korzysta z tego prawa) oraz przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (doceniamy, iż konsultacje społeczne są czasem przeprowadzane, jednak chcielibyśmy objąć konsultacjami szerszy zakres spraw ważnych dla miasta i mieszkańców, ponadto jesteśmy zdania, że przeprowadzanie konsultacji wg jasnych i znanych wszystkim mieszkańcom zasad oraz w wiadomym trybie zwiększy zaufanie społeczne i da mieszkańcom poczucie prawidłowego przeprowadzania konsultacji, co dla władzy powinno być bardzo istotne).

Wojewoda stwierdził jednoznacznie, iż przewodniczący Rady Miasta winien był ująć wniosek Marcina w porządku obrad kolejnej sesji (prawo obliguje do rozpatrzenia wniosku w terminie miesiąca od jego wpłynięcia), a radni – rozstrzygnąć w formie uchwały (z uzasadnieniem) o przyjęciu wniosku do realizacji bądź jego nieuwzględnieniu.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański natomiast zachował się inaczej zwołując spotkanie w gronie przewodniczących klubów radnych Rady Miasta, podczas którego podjęli oni decyzję o nieprocedowaniu spraw zgłoszonych we wniosku nie wykazując inicjatywy uchwałodawczej w przedstawionych zagadnieniach.

Czekamy więc na podjęcie uchwał przez Radę Miasta rozpatrujących kwestie przedstawione we wniosku Marcina i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi głosu obywatelskiego oraz konsultacji społecznych.

Zachęcamy także wszystkich mieszkańców zainteresowanych sprawami miasta i powiatu do korzystania z możliwości, jakie daje nam art. 241 k.p.a, czyli składania wniosków w sprawach ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioski takie może składać każdy obywatel, każda jednostka organizacyjna państwowa, społeczna lub prywatna w każdej sprawie dotyczącej zagadnień życia zbiorowego do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Organ zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na wniosek bądź zajęcia stanowiska bez  zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Poniżej ściągawka, do jakich organów administracji należy ją wnieść.

ramka-1

Opublikowano Edukacja, Nasze działania | Skomentuj

Życzenia Wielkanocne

jajca

Święta Wielkanocne to okazja do radosnych spotkań z najbliższymi, odpoczynku od codziennego zabiegania, a dla katolików czas radości ze zmartwychwstania Pańskiego i nadziei na życie wieczne.

Wszystkim Państwu, niezależnie od poglądów, sympatii politycznych, statusu materialnego czy wyznania, życzymy zdrowych, wesołych, spokojnych i refleksyjnych Świąt. Niech te wyjątkowe chwile zmiękczą choć trochę nasze twarde skorupy obojętności, egoizmu, nieufności, cynizmu, w które przez lata i różne nieprzyjemne doświadczenia mniej lub bardziej obrośliśmy, bo tylko wychodząc z ukrycia możemy prawdziwie otworzyć się na siebie i drugiego człowieka. Nabierzmy sił, by nie zabrakło nam energii i wytrwałości w mozolnym, lecz niewątpliwie wartym każdej poświęconej chwili, skutecznym kruszeniu skorupy tajności władzy.

 

Głos Kociewia

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nieprawidłowości w PCPR – ciąg dalszy

Jak podaje najnowsza Gazeta Kociewska, do której lektury zachęcamy, w zeszłym tygodniu, po ujawnieniu przez nas raportu pokontrolnego Wojewody Pomorskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, który publikowaliśmy na naszej stronie 4 kwietnia, Starosta Starogardzki Leszek Burczyk zwołał konferencję prasową, podczas której przekonywał, że sprawa już się zakończyła, a ujawniony protokół jest jedynie dobrą wskazówką dla nowego dyrektora, na co zwracać szczególną uwagę. Na światło dzienne wyszło jednak, że była dyrektor PCPR, Tatiana Neumann, żona posła Sławomira Neumanna, nadal jest jego pracownicą, jako że w dniu otrzymania wypowiedzenia przeszła na zwolnienie lekarskie, na którym przebywa do dziś. Twierdzi, Pani Neumann uważa, że placówka była dobrze prowadzona, a raport ma charakter polityczny, bo chodziło tylko o wyrzucenie Neumann ze stanowiska.
Wniosła również pozew do Sądu Pracy. Więcej szczegółów w artykule.

pcpr

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj

Budżet Obywatelski jednak tajny!

bologo

Jak Państwo pamiętają lub nie, 8 marca 2017 r., powodowani troską o praworządność oraz interes publiczny, przedstawiliśmy Radzie Miasta nasze stanowisko na temat zmian w IV edycji Budżetu Obywatelskiego w Starogardzie Gdańskim.

Jest nam miło poinformować, iż podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 29 marca 2017 r. radni uwzględnili zgłaszane przez nas uwagi i przegłosowali satysfakcjonujący nas regulamin IV edycji BO.

Dziękujemy serdecznie wiceprezydentowi Kalinowskiemu, który szczegółowo odniósł się do naszych zastrzeżeń wykazując się dobrą wolą, zrozumieniem i merytorycznością. My także z niecierpliwością czekamy na regulacje ustawowe gwarantujące pewność prawną budżetu obywatelskiego. Dziękujemy również radnemu Kotlewskiemu, który w imieniu klubu PO wniósł poprawkę do rozdziału 6, § 10, pkt 1 regulaminu BO gwarantującą tajność głosowania oraz pozostałym radnym – za poparcie tej poprawki.

Co warto wiedzieć o tegorocznym BO:
– głosować w tegorocznej edycji BO mogą wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia,
– będą 2 sposoby głosowania: internetowe oraz fizyczne – jak do tej pory, na kartach do głosowania,
– głosowanie odbędzie się w okolicach końca sierpnia-początku lipca obejmując Dni Starogardu, podczas których zostanie wystawiony specjalny namiot BO, w którym mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy,
– będą 4 projekty rejonowe po 200 tys. + 1 ogólnomiejski za 140 tys., pozostałe 60 tys. zł przeznaczone będą na promocję projektów przez wnioskodawców w ramach inicjatywy lokalnej,
– znika wprowadzone w poprzedniej edycji uwzględnienie i sfinansowanie w kwocie 100 tys. zł dodatkowego projektu rejonowego, który zdobył najwyższą ilość głosów spośród projektów niezakwalifikowanych do realizacji. Pomysł ten miał dać jakiekolwiek szanse wnioskodawcom z rejonu I innym niż popierany przez parafię na Łapiszewie,
– tereny SM Kociewie wyłączone są z budżetu obywatelskiego – wnioskodawcy chętni zgłosić projekt na terenie spółdzielni winni na etapie zgłaszania projektu uzyskać zgodę Spółdzielni na przekazanie terenu Miastu.

Fragmentu sesji dotyczącego budżetu obywatelskiego można odsłuchać od 14:00 minuty 3 części nagrania na stronie bip UM: http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20259.html

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć, Nasze działania | Skomentuj

Czy zewnętrzna firma sprzątająca to najlepszy wybór dla SM Kociewie?

W ostatnim czasie na drzwiach piwnic we wszystkich klatkach na os. 60-lecia ONP pojawiły się takie oto ogłoszenia:

ogłoszenie

Co to oznacza? Ano to, że mieszkańcy spółdzielni stracą w każdej klatce po 1 pomieszczeniu (nie wiemy, ile łącznie), które dotychczas było do ich dyspozycji oraz że Spółdzielnia poniesie dodatkowe koszty (nie znamy wysokości) na adaptację tych pomieszczeń (doprowadzenie ciepłej wody, instalacja wodomierza, kanaliza itp.) celem oddania ich do dyspozycji zewnętrznej firmie sprzątającej.

Jak do tego doszło?

W najnowszym kwietniowym numerze (7/2017) SMieszkańca czytamy, że Wszystkie organy samorządowe naszej Spółdzielni, tj. Rady Osiedli oraz Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki ankiet otrzymanych od mieszkańców, w których przeważyły głosy „za” sprzątaniem klatek schodowych przez firmę zewnętrzną, wypowiedziały się za prowadzeniem dalszych działań przez Zarząd Spółdzielni zmierzających do sfinalizowania tego tematu.

Dalej czytamy, że Bardzo ważnym w tym procesie jest pkt 4 dotyczący przygotowania pomieszczeń technicznych, w których będzie możliwość poboru wody, wylania brudnej wody, przechowywania środków czystości i sprzętu sprzątającego przez firmę zewnętrzną. Realizacja wydzielenia pomieszczeń jest związana z nakładami, jakie dodatkowo musi ponieść Spółdzielnia m.in. na doprowadzenie do pomieszczeń ciepłej wody (wraz z opomiarowaniem), wykonania podłączenia do kanalizacji, prac budowanych itp. Wymaga to też czasu na realizację, która jest zapowiadana na IV kwartał 2017 r.

sm7

W artykule przedstawiony jest także harmonogram (bez dat) działań związanych z realizacją powyższego celu. Pierwszym krokiem jest Wybór firmy realizującej usługę sprzątania klatek schodowych. Znaczy, że przetarg jeszcze się nie odbył – skąd w takim razie wiadomo, że firma zewnętrzna, która go wygra, będzie potrzebowała własnego pomieszczenia z dostępem do ciepłej wody itp. W KAŻDEJ KLATCE? Czy nie taniej i rozsądniej byłoby udostępnić firmie 1 takie pomieszczenie na blok? Np. na wspomnianej 60-ce w 1 bloku jest 8 klatek, te kilka-kilkanaście metrów ze środkowej klatki osoba sprzątająca mogłaby przejść bez problemu. Poza tym, rozwiązanie problemu dostępu do wody, kanalizy itp. powinni proponować oferenci. Jest to przecież jeden z czynników wpływających na oferowaną cenę usługi!

SKĄD SPÓŁDZIELNIA Z GÓRY WIE, ŻE ZWYCIĘSKA FIRMA (czyli najtańsza!) BĘDZIE MIAŁA AKURAT TAKIE POTRZEBY?

Ciekawostka, że ani w ankiecie, którą mieszkańcy dostali do wypełnienia, ani we wrześniowym (5/2016) numerze SMieszkańca zapowiadającym możliwość wprowadzenia usługi zewnętrznego sprzątania klatek schodowych, nie było mowy o ŻADNYM dodatkowym koszcie poza ok. 8-10 zł miesięcznie od mieszkania. I na podstawie tych danych mieszkańcy wyrazili swoje zdanie w ankiecie.

ankietasm5

W kolejnym numerze SMieszkańca z grudnia (6/2016) nagle się te dodatkowe koszty pojawiły, cytując: W związku z tym, że sprzątanie klatek schodowych będzie generowało dodatkowe koszty wpływające bezpośrednio na koszty eksploatacji (zakładamy, że do ok. 10 zł/mieszkanie), zatwierdzenie tej stawki zgodnie z kompetencjami statutowymi będzie leżało w gestii Rady Nadzorczej. Musimy również ponieść koszt związany z przygotowaniem w każdym budynku pomieszczenia technicznego, w którym zapewnimy firmie dostęp do wody i kanalizacji. Rozliczenie zużycia wody pomiędzy Spółdzielnią a firmą zewnętrzną będzie się odbywało na ogólnie obowiązujących zasadach, zgodnie ze wskazaniami wodomierza, który również będzie trzeba zamontować.

sm6

Mowa jest już także o firmie zewnętrznej (wcześniej słowo firma nie padło) – czy nie lepszym, tańszym i bardziej odpowiedzialnym społecznie pomysłem byłoby zaproponowanie lokatorom będącym w trudnej sytuacji finansowej pracy na rzecz spółdzielni? Z pewnością na każdym osiedlu jest co najmniej kilka osób, które chętnie podjęłyby się tego zadania i zrobiłyby to nie gorzej, a na pewno TANIEJ niż firma zewnętrzna, która musi jeszcze zarobić na utrzymanie szefa, innych pracowników, ZUS oraz pokrycie innych kosztów, a i pewności co do staranności ich pracy mieć nie można, czego nie można powiedzieć o konkretnych mieszkańcach osiedli znanych sąsiadom jak nie z imienia i nazwiska, to na pewno z widzenia. Na logikę – czy bardziej przykładać się będzie do sprzątania pani Basia spod ósemki, którą codziennie spotykamy w osiedlowym sklepie, czy nieznana nam znikąd pani X, którą w kolejnym tygodniu może zastąpić równie nieznana pani Y? Wracając do kosztów, bazując na przykładzie wspominanej 60-ki, już mieszkańcy 1 bloku po 10 mieszkań na klatkę, przy planowanej stawce 10 zł/mieszkanie, finansują ponad 1/3 minimalnego wynagrodzenia, czyli można śmiało założyć, że 3 bloki są w stanie utrzymać 1 pracownika! I to na całym etacie! Warto zauważyć, że taka osoba spokojnie mogłaby w tygodniu ogarnąć i 6 bloków, co znacznie zmniejszałoby koszty na mieszkańca. Dobrym rozwiązaniem byłoby też zapytanie mieszkańców, którzy mają dług wobec spółdzielni, czy nie zechcieliby sprzątać w ramach spłaty części zadłużenia. Skorzystałaby na tym cała spółdzielnia, w tym mniej zamożna część wspólnoty spółdzielczej.

W świetle powyższych spostrzeżeń jesteśmy zdania, że problem sprzątania klatek w SM Kociewie można rozwiązać w tańszy i bardziej odpowiedzialny społecznie sposób, który życzliwie polecamy uwadze władz spółdzielni. Jako stowarzyszenie promujące ideę partycypacji społecznej, nie moglibyśmy przy tej okazji nie pochwalić władz spółdzielni za konsultacje decyzji z mieszkańcami, postulujemy jednak, aby odbywały się one w warunkach pełnej informacji, a nie dezinformacji – zapewne niezamierzonej, aczkolwiek mogącej mieć kluczowy wpływ na ich końcowy wynik.

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj

Odpowiedz Prokuratury Rejonowej

21 marca zwróciliśmy się do Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim o podanie, wobec których radnych Rady Miasta Starogard Gdański obecnej kadencji były, są i jak się zakończyły postępowania karne a w szczególności postępowania w sprawie oświadczeń majątkowych.

W odpowiedzi Prokuratura stwierdziła, że żądane dane nie mieszczą się w pojęciu informacji publicznej. W dniu 3 kwietnia wezwaliśmy Prokuraturę Rejonową do wykonania wniosku.

7 kwietnia Prokuratura udzieliła nam częściowej odpowiedzi na nasz wniosek. ”Że poza postępowaniem dotyczącym znieważenia Prezydenta Miasta Starogard Gdański przez Radnego Rady Miasta Starogard Gdański Ryszarda Gajdę, zakończonego przez Sądem Rejonowym w Starogardzie Gdańskim w 2016 r. warunkowym umorzeniem postępowania karnego, nie zarejestrowano w tut. prokuraturze innych postępowań wyniku którego zależałoby dalsze pełnienie mandatu”.

Prokuratura udzieliłam nam informacji tylko w zakresie zakończonych już postępowań karnych.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Ile zarabiają radni Powiatu Starogardzkiego?

Od 1 kwietnia obowiązują wyższe diety radnych Powiatu Starogardzkiego. Dodatki do diet dla radnych mieszkających poza Starogardem pozostały na tym samym poziomie 100 zł miesięcznie.

Wnioskodawcą projektu uchwały był Przewodniczący Rady Powiatu Starogardzkiego, Wiesław Brzoskowski, który zyskał wraz z Członkami Zarządu Powiatu Starogardzkiego najwięcej spośród wszystkich radnych, bo aż 300 zł miesięcznie. Uchwała przeszła stosunkiem głosów 15-7-1. Za głosowała koalicja powiatowa PO-SK-PSL, z której wyłamali się radni Witold Sykutera (SK) głosując przeciw oraz Tomasz Rogalski (PO) wstrzymując się od głosu. Przeciwko podwyżce diet opowiedziały się także kluby PiS oraz NS.

Warto nadmienić, że radni Powiatu Starogardzkiego zarabiają więcej niż radni Powiatu Tczewskiego oraz więcej niż radni Miasta Starogard Gdański. Najniższa uchwalona dieta radnego Powiatu Starogardzkiego jest ponad 5 razy wyższa niż w Tczewie! Mniej od tczewskiego dostaje tylko starogardzki przewodniczący Rady Powiatu – obecnie otrzymuje 2 000 zł + 100 zł jako radny zamiejscowy w porównaniu z 2 236,78 zł diety w Tczewie, natomiast Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański dostaje miesięcznie 1700 zł diety.

Podniesienie diet radnych oznacza dodatkowe obciążenie budżetu o 5 320 zł miesięcznie. Radni powiatowi zarabiają łącznie o 13500 zł więcej miesięcznie niż radni miejscy.

Przypominamy, że diety radnych są nieopodatkowane.

Całkiem niezły dodatek do pensji, prawda?

rp1rp2rp3rp4rp5rp6

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć | Skomentuj

Starosta składa oświadczenie w sprawie kontroli w PCPR

Po  ujawnionym przez nas raporcie z grudnia 2016 r. z kontroli Wojewody Pomorskiego w PCPR. Starosta Starogardzki Leszek Burczyk złożył dziś oświadczenie następującej treści

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Kontrola CBA w Starostwie Powiatowym

26 marca zwróciliśmy się do Centralnego Biura Śledczego o przesłanie wyników kontroli która miała miejsce w 2014 roku w Starostwie Powiatowym. W wyniku tej kontroli  stwierdzono że ówczesny Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  Janusz Urban  naruszył  art. 4 pkt 2 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności  gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Starosta rozwiązał umowę o pracę z Januszem Urbanem na podstawie art. 52 par 1 pkt 2 kodeksu pracy. ‘’ Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

5 kwietnia 2017, „Gazeta Kociewska”

 

kociewska2

 

Drugi raz w Gazecie Kociewskiej.  O ujawnionym przez nas raporcie z grudnia 2016 r. z kontroli Wojewody Pomorskiego w PCPR (pdf): Wstrząsające wyniki kontroli w PCPR

Opublikowano Masz Prawo Wiedzieć, O nas w mediach | Skomentuj